INTERNATIONAL BUSINESS OUTSOURCING

 • Gdańsk , Al. Grunwaldzka 83/2 , 80-244 Gdańsk

INTERNATIONAL
BUSINESS
OUTSOURCING

Świadczymy kompleksowe usługi w zakresie wsparcia procesów biznesowych u innych przedsiębiorstw.
Celem spółki jest odciążenie klienta ze wszystkich czynności, które odciągają jego zasoby
od głównego przedmiotu działalności.

Obsługa administracyjno-księgowa

Zajmiemy się prowadzeniem ksiąg rachunkowych firmy oraz weryfikacją dokumentów handlowych i kontrahentów. Dokładnie sprawdzimy wszelkie dane pod względem rachunkowo-podatkowym, aby zapewnić Państwu spokój i satysfakcję. Zarządzamy obiegiem dokumentów między wszystkimi kontrahentami spółki. Archiwizujemy dokumenty w formie papierowej i cyfrowej.

Wynajem pracowników

Wynajem pracowników to usługa dedykowana dla podmiotów, które pragną zoptymalizować koszty zatrudnienia i pozyskać pracowników, w ramach aktualnie realizowanych projektów. Oferujemy wynajem pracowników o różnych poziomach specjalizacji, zarówno na długi, jak i na krótki okres.

Przedstawicielstwo handlowe

Oferujemy kompleksową usługę wsparcia sprzedaży polegającą przede wszystkim na wyszukiwaniu nowych kontrahentów w obrębie wskazanych branż. Zajmujemy się koordynacją procesu transakcyjnego, uzgadnianiem warunków handlowych (w zakresie ustalonym z klientem) oraz koordynacją przebiegu transakcji (przygotowanie umów i zamówień, logistyka, zarządzanie płatnościami, rozpatrywanie reklamacji, obsługa posprzedażowa).

Kompleksowa obsługa najmu nieruchomości

 • POSZUKIWANIE NAJEMCY
  Przygotowanie oferty, umieszczenie ogłoszeń na portalach internetowych oraz wśród współpracujących biur nieruchomości, organizowanie wizyt
  w lokalu, przedstawianie właścicielowi potencjalnych kandydatów na najemców
  i prowadzeniu negocjacji. Oferujemy także obsługę wynajmu krótkoterminowego apartamentów.
 • ZAWARCIE UMOWY NAJMU
  Przygotowanie tekstu umowy, przekazanie lokalu najemcy wraz ze szczegółowym protokołem zdawczo-odbiorczym.
 • OBSŁUGA PRZEPŁYWÓW FINANSOWYCH 
  Odciążenie wynajmującego w zakresie zarządzania płatnościami pomiędzy właścicielem, najemcą, wspólnotą mieszkaniową lub spółdzielnią, dostawcami usług, bankiem kredytującym nieruchomość oraz urzędem skarbowym. Dbamy
  o terminowe regulowanie wszystkich opłat miesięcznych, a także nadchodzących faktur za usługi, których abonentem pozostaje właściciel mieszkania.
 • NADZÓR NAD PRZEBIEGIEM UMOWY NAJMU
  Dbanie o należyty stan lokalu poprzez systematyczny audyt jego stanu technicznego, zarządzanie drobnymi pracami naprawczymi. Zapewniamy prace porządkowe w przypadku zmiany lokatorów.
 • KOŃCOWE ROZLICZENIE MEDIÓW Z NAJEMCĄ ,
  które odbywa się na podstawie stanów liczników
  i stawek cen stosowanych przez dostawców w okresie trwania umowy najmu.

KORZYŚCI Z OUTSOURCINGU:

 • Redukcja kosztów
 • Oszczędność czasu
 • Wyższa jakość wykonywanych usług
 • Dostęp do specjalistów i fachowej wiedzy
 • Elastyczność przy wprowadzaniu nowych produktów i procesów

Dokumenty do pobrania

Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości

KRAJOWY REJESTR
SĄDOWY

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Klauzula informacyjna
RODO

Zapraszamy do zadawania pytań